İmalat Sanayisinde Dijitalleşme – KOBİGEL Destekleri

İmalat Sanayisinde Dijitalleşme - KOBİGEL Destekleri

Optimak STU olarak dijital teknolojilerin yerli üretimini sağlayarak, proje ortaklarımızla güçlü bir dijital ekosistem oluşturmaya devam ediyoruz.

11’inci Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı odak alanları arasında İmalat sanayisinde dijital dönüşüm yer almaktadır. Optimak STU olarak proje ortaklarımızın dijital teknolojiler ile verimliliğin artmasını, standartlara tam uyumlu ve kaliteli ürünler üretmesini sağlayarak rekabet güçlerini arttırmayı hedeflemekteyiz.

Rekabetin gün geçtikçe arttığı dünyada dijitalleşerek bir adım öne geçebilirsin!

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdi. Bununla birlikte birçok yeni kavram hayatımıza girdi. İmalat sektörü olarak baktığımızda salgın ile birlikte dijitalleşmenin tetiklendiğini görüyoruz. Sağlıktan finansa, turizmden eğitime, perakendeden bankacılığa kadar her sektörde veri analizine dayalı yapay zekâ teknolojilerinin kullanıldığı köklü değişiklikler yaşanmıştır. İmalat sanayimiz, artık dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrayarak iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmeye başladılar.  Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile süreçler optimize edilebilmekte ve hata-bakım-stok masrafları azaltılabilmektedir.

Dijital dönüşümün ölçek olarak KOBİ’ler için maliyetli olması bu konuda ilerlemelerini yavaşlatmaktadır ancak bu süreçte hızlı değişime ayak uydurmak çok kıymetlidir. Bu açıdan KOSGEB akıllı dijital teknolojileri imalat süreçlerinde kullanan KOBİ’ler için destek çağrısına çıkmıştır. KOSGEB 2019-2020 yıllarında da aynı başlıkla teklif çağrısına çıkmış ve birçok KOBİ’ye destek sağlamıştır.

KOSGEB 2021-01/02 çağrısıyla 300.000 TL geri ödemesiz, 700.000 TL geri ödemeli olmak üzere 1 Milyon TL’ye kadar destek sağlamaktadır.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayisinde Dijitalleşme” temalı 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

 • Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
 • İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle iş birliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

Program ile hızlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

KOSGEB Proje teklif çağrısını 2 başlıkla altında toplandı;

2021-01 “İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi”

2021-02 “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

KOBİ’lerin bu başlık altında sunabileceği 8 proje konusu bulunmaktadır;

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
 3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
 7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
 8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

Kimler Başvurabilir

İmalat sanayiinde iş yapan ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olan tüm işletmeler proje başvurusu yapabilecektir.

Destek Limitleri

Çağrı kapsamında verilecek destek oranı %60. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenecek. Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecek.

Desteklenecek Giderler

 • Personel Giderleri
 • Makine-Teçhizat Giderleri
 • Yazılım Giderleri
 • Hizmet Alım Giderleri

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır. Çağrı kapsamında OPTİMAK STU’nun yerli üretim olan çözümleri ile üretim ve ilişkili iş süreçlerinizin dijitalleşmesi için proje sunulduğunda, KOSGEB desteğini avantajlı olarak alabilirsiniz.

Dijitalleşmek isteyen, proje ortaklarımız için güzel bir fırsat!

Optimak STU Sistem Çözümleri ile; nesnelerin interneti, endüstriyel robot teknolojileri, akıllı sensör teknolojileri, akıllı ve esnek otomasyon sistemleri konularında KOSGEB Dijitalleşme desteğinden yararlanın…

Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Mayıs 2021 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Kobigel destek çağrısı hakkında ayrıntılı bilgiyi ve başvuru yönlendirmelerini bu adresten edinebilirsiniz. (https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7511/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi)

 

KOBİ’ler KOSGEB Dijitalleşme desteğini alarak Optimak STU özel sistem çözümleri ile güçleniyor…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir